Samenwerking Zorgcafe Looppunt en Wandelcoaching Gelderland

Bewegen is gezond. Zorgcafe Looppunt en Wandelcoaching Gelderland houden zich beide bezig met gezond bewegen. Zorgcafe Looppunt   is een multidisciplinaire samenwerking tussen professionals die gespecialiseerd zijn op het gebied van  voetzorg, bewegen en voeding. Wandel coaching Gelderland richt zich op begeleidingstrajecten  in de zoektocht naar een oplossing voor  persoonlijke vragen. Hiervoor gebruiken ze de natuur, waardoor je letterlijk in beweging komt.

In het programma Over Gewicht  gericht op een gezonde leefstijl zijn Wandelcoaching, en Zorgcafe Looppunt de samenwerking aangegaan  Goede voeding en voldoende bewegen is hierbij belangrijk, maar nog  belangrijker  is jouw motivatie.  Naast  de ondersteuning van de dietist, fysiotherapeut en pilates docent, begeleidt Wandelcoaching jouw om op zoek te gaan naar wat jouw beweegt. Meer informatie vind je hier

Effecten van  Wandelcoaching

Onderzoek uitgevoerd door Agnes van den Berg; November 2016.
Agnes van den Berg is omgevingspsycholoog en hoogleraar natuurbeleving in Groningen, gespecialiseerd in onderzoek naar natuur en gezondheid.

Wandelcoaching heeft  positieve effecten  op het functioneren van mensen die kampen met stress op het werk.  Uit onderzoek is gebleken dat deelnemers aan de wandelcoaching minder symptomen van burn-out, minder psychische en lichamelijke stressklachten, minder problemen met concentratie en aandacht, en minder problemen met sociaal functioneren. Wandelcoaching had daarnaast ook positieve effecten op het welzijn en de psychische gezondheid. De deelnemers aan de wandelcoaching rapporteerden  meer werkplezier, bevlogenheid op het werk, hoop, zelfwaardering, en mindfulness te ervaren.